Quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng hiện hành

Khi nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, thì những quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, lại nhận được rất nhiều sự chú ý, quan tâm của các công dân có liên quan đến. Và việc bồi thường đất của nhà nước không được thỏa đáng cũng được quan tâm rất là nhiều.

Bài viết này, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những quy định về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay như thế nào?

quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng

Thực hiện giải phóng mặt bằng với các trường hợp nào?

Nhà nước cần thực hiện việc thu hồi đất, để có thể tiến hành đến việc giải phóng mặt bằng. Và việc thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ được nhà nước thực hiện với 2 trường hợp sau:

 • Trường hợp thứ nhất, vì mục đích về an ninh, quốc phòng, thì nhà nước sẽ thực hiện thu hồi đất theo luật đất đai năm 2013
 • Trường hợp thứ 2, vì lợi ích cho cộng đồng, quốc gia, nhằm phát triển kinh tế – xã hội, thì nhà nước cũng sẽ thực hiện thu hồi đất theo luật đất đai năm 2013

Cần phải dựa vào một vài căn cứ sau đây, để có thể thực hiện thu hồi đất trong cả 2 trường hợp trên.

 • Pháp luật có quy định về dự án được đầu tư đó theo luật đất đai 2013
 • Cơ quan nhà nước thẩm quyền đã phê duyệt kế hoạch đã sử dụng đất hàng năm thuộc cấp huyện
 • Dự án có tiến độ sử dụng đất như thế nào

Quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay

Và hiện nay, quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ bao gồm những gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở bài viết này ngay bây giờ.

quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng

Khi nhà nước thực hiện thu hồi đất, thì cần bồi thường như thế nào?

Nhà nước sẽ có 2 khoản bồi thường, khi thực hiện thu hồi đất, đó chính là khoản đền bù liên quan đến chi phí đầu tư vào đất còn lại sau khi thu hồi, và khoản đền bù về đất.

 • Dựa theo nguyên tắc thuộc điều 74 của luật đất đai năm 2013 thì đền bù đất sẽ dựa trên nguyên tắc đã được quy định tại điều khoản đấy.
 • Khi có đầy đủ điều kiện để được đền bù thì người sử dụng đất sẽ được đền bù theo quy định tại luật đất đai.
 • Đối với các loại đất thực hiện thu hồi, sẽ thực hiện bởi việc giao đất với cùng một mục đích để sử dụng. Hoặc trường hợp không có, thì sẽ được đền bù bằng tiền bằng với giá trị mảnh đất ở thời điểm thực hiện việc thu hồi đất hiện tại.
 • Việc thu hồi, cũng như đền bù đất cần phải đảm bảo về mức độ minh bạch, công khai, khách quan, công bằng, dân chủ, theo đúng quy định mà pháp luật đã đưa ra.
 • Việc đền bù chi phí về đầu tư vào đất còn lại sau khi thực hiện thu hồi đất: các chi phí này bao gồm có một phần, thậm chí là toàn bộ chi phí liên quan.
 • Chi phí để mặt bằng được san lấp
 • Để làm tăng mức độ màu mỡ của đất, hay việc rửa mặn thau chua, hạn chế tình trạng xói mòn,..cần có chi phí về cải tạo để đảm bảo được mục đích trong sản xuất nông nghiệp.
 • Đối với các mặt bằng về sản xuất kinh doanh, để có thể đảm bảo được khả năng chống tình trạng rung, lún đất, hay sụt đất cần có các chi phí liên quan đến gia cố.
 • Dựa vào mục đích về sử dụng đất, cần có nhiều chi phí liên quan khác được thực hiện.

Khi xác định chi phí về đầu tư vào đất còn lại, cần đảm bảo những điều kiện sau đây:

 • Có những chứng tờ, hay hồ sơ minh chứng cho việc đã đầu tư vào đất. Còn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế ở các địa phương về quy định trong việc xác định các chi phí dùng để đầu tư vào đất còn lại, khi mà không có hồ sơ, hay chứng từ minh chứng cho việc đã thực hiện đầu tư vào đất.
 • Ngân sách nhà nước không phải là nguồn gốc của chi phí thực hiện đầu tư.

Khi nhà nước thực hiện thu hồi đất, thì có những hỗ trợ gì?

quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng

Nguyên tắc mà nhà nước thực hiện hỗ trợ khi thực hiện đền bù đất theo luật đất đai năm 2013, bao gồm:

 • Sẽ được xem xét đến việc hỗ trợ ngoài việc bồi thường theo quy định dành cho người sử dụng đất khi mà nhà nước thực hiện thu hồi đất.
 • Việc hỗ trợ cần phải đảm bảo về mức độ minh bạch, công khai, khách quan, công bằng, dân chủ, theo đúng quy định mà pháp luật đã đưa ra.
 • Các khoản về hỗ trợ theo quy định của nhà nước gồm có:
 • Hỗ trợ để có thể ổn định được sản xuất và đời sống
 • Hỗ trợ trong việc tìm việc làm, đào tạo nghề, hay chuyển đổi của nghề
 • Hỗ trợ người sử dụng đất đó trong việc tái định cư
 • Và một số hỗ trợ khác nếu có.

Tái định cư trong quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng

Đối với các trường hợp nhà nước thu hồi đất thuộc hộ gia đình, hay cá nhân, thậm chí là công dân Việt Nam phải di chuyển nhiều chỗ ở tại nước ngoài, thì việc tái định cư ở đây cũng là một trong những hình thức hỗ trợ của nhà nước.

Việc hỗ trợ trong tái định cư được nhà nước quy định trong luật đất đai năm 2013 như sau:

 • Bạn sẽ được hỗ trợ một khoản về sự chênh lệch giữa số tiền được bồi thường liên quan đến đất so với xuất đất bạn được hỗ trợ tái định cư tối thiểu. Nếu số tiền được bồi thường nhỏ hơn mức tối thiểu hỗ trợ trong việc tái định cư.
 • Bạn sẽ nhận được khoản tiền về hỗ trợ về tái định cư ngoài việc bồi thường về đất, nếu như bạn tự lo được chỗ ở cho mình.

Vậy, bạn cần nắm rõ các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng hiện hành để có thể chủ động hơn trong mọi vấn đề xảy ra khi nhà nước thực hiện việc giải phóng mặt bằng.

Lời kết

Qua bài viết, chúng tôi đã đề cập đến cho bạn những thông tin vô cùng cần thiết đến quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng hiện hành. Cụ thể, trường hợp nào được thực hiện giải phóng mặt bằng, hay những quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng,…

Hy vọng, với những chia sẻ trên đây, có thể giúp bạn có nhiều hiểu biết hơn về quy định bồi thường liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, tránh khỏi tình trạng bị thiệt thòi.

 

Tin tức liên quan

Leave A Reply