Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Tổng quan

Tại Canhosunshinegarden, quyền riêng tư của bạn là quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi muốn bạn cảm thấy an toàn và bảo mật khi bạn sử dụng Canhosunshinegarden không chỉ như một trang web mà còn như một dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi và nhận thức rõ hơn về việc sử dụng Canhosunshinegarden của họ. Tất cả người dùng bao gồm người tìm tài sản, người bán tài sản, nhà quảng cáo tài sản và các cá nhân khác sử dụng hoặc truy cập trang web. Chính sách bảo mật được nêu trên trang web này chỉ áp dụng cho trang web này. Các trang web khác mà chúng tôi liên kết để duy trì chính sách bảo mật tương ứng của riêng họ.

Phạm vi

Tất cả thông tin được thu thập phụ thuộc vào bối cảnh mà thông tin được thu thập và cách người dùng sử dụng trang web. Canhosunshinegarden thu thập nhưng không giới hạn các thông tin sau khi đăng ký:
  • Tên
  • Vị trí hoặc Địa chỉ
  • Giới tính
  • E-mail
  • Số điện thoại
Khi người dùng chọn đặt thông tin cá nhân của họ khi tạo danh sách, họ đang làm như vậy với giả định rằng số điện thoại liên hệ họ chọn sẽ được hiển thị công khai trên danh sách cùng với tên của họ. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi thực hành theo quyết định riêng của họ khi cung cấp thông tin và không chia sẻ mật khẩu của họ. Sau khi đăng ký, bạn và thông tin cá nhân của bạn có trên cơ sở dữ liệu Canhosunshinegarden.

Tiết lộ Chia sẻ Thông tin

Canhosunshinegarden sử dụng thông tin này để theo dõi việc sử dụng trang web cho mục đích kinh doanh và bảo mật, để hiểu hành vi và tùy chỉnh nội dung của trang web nhằm cải thiện trang web và trải nghiệm của người dùng bằng cách cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể. Chúng tôi tuân thủ luật pháp và sẽ thực hiện quyền hợp pháp của mình để tự bảo vệ mình trước các khiếu nại pháp lý. Canhosunshinegarden sẽ cho phép chia sẻ thông tin để điều tra nghi ngờ gian lận, các hoạt động bất hợp pháp, vi phạm các điều khoản sử dụng của Canhosunshinegarden, các trường hợp ảnh hưởng tới các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

Kiểm soát thông tin cá nhân của người dùng

Canhosunshinegarden cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ và cung cấp cho họ sự linh hoạt với thông tin họ chọn để nêu. Hơn nữa, các tùy chọn được đưa ra về việc liệu họ có muốn nhận các bản tin của chúng tôi và tham gia vào các diễn đàn hay không. Người dùng cũng có thể chọn hủy đăng ký nhận bản tin theo hướng dẫn có trong bản tin khi nhấp vào liên kết hủy đăng ký.

Bảo mật thông tin cá nhân

Canhosunshinegarden sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để bảo mật thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ nó khỏi bị truy cập và sử dụng trái phép. Thông tin cá nhân được lưu trữ bởi một cơ sở được kiểm soát và chỉ có thể được truy cập trong cơ sở của chúng tôi và không thể được truy cập bên ngoài.

Nhà cung cấp bên thứ ba

Canhosunshinegarden có thể sử dụng các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ nhất định cho bất kỳ điều nào sau đây:
  • Dịch vụ cổng thanh toán
  • Phân tích trang web
  • Bản tin
Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.”