Hướng dẫn chi tiết cách dùng phần mềm HTKK thông tư 133

Bất kỳ kế toán doanh nghiệp nào cũng nên biết cách lập báo cáo tài chính chính xác và hợp pháp. Tuy nhiên, công việc khá khó khăn đối với các bạn kế toán mới. Đọc bài viết dưới đây để biết cách lập BCTC theo htkk thông tư 133.

HTKK là gì?

HTKK là phần mềm tiện ích hỗ trợ người nộp thuế khai thuế qua mạng. HTKK là viết tắt của hỗ trợ kê khai, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp.

Phần mềm HTKK do Cục thuế quản lý nhà nước phát hành miễn phí cho các tờ khai thuế doanh nghiệp, khi in ra cần đính kèm mã vạch.

Kê khai thuế qua phần mềm, hỗ trợ kê khai, không cần sử dụng chứng từ kê khai, gửi dữ liệu qua mạng cho cơ quan thuế, tiết kiệm chi phí in ấn.

Hiện nay, báo cáo tài chính trên HTKK đã cập nhật mới theo TT số 133, tạo sự tiện lợi cho các doanh nghiệp.

htkk-thong-tu-133-1

Một số điều cần lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính theo HTKK thông tư 133

Trước khi lập BCTC theo HTKK Thông tư 133, các công ty cần xác định mẫu BCTC theo hệ thống kế toán của công ty (DN).

 • Hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ: Các doanh nghiệp này nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên thu nhập chịu thuế, được tính theo tỷ lệ phần trăm thu nhập từ việc bán hàng hóa / dịch vụ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo Thông tư 132/2018 / TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 hoặc Thông tư 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 báo cáo.
 • Chế độ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Doanh nghiệp trong mọi thành phần của nền kinh tế và mọi lĩnh vực mà pháp luật quy định. Nhưng không bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần, công ty chứng khoán đại chúng do pháp luật quy định, tổ chức công đoàn và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định tại Luật xã hội hợp tác xã. Các trường hợp này sẽ được xử lý theo hình thức của Thông tư 133/2016 / TT-BTC ngày 26/8/2016.
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp lớn: Báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Theo Thông báo số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ báo cáo tài chính bao gồm:

 • Báo cáo tài chính;
 • Tờ thuyết minh của báo cáo tài chính;
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD (sản xuất kinh doanh);
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Hoàn thiện tờ khai thuế TNDN theo Mẫu 03 / TNDN.

Hướng dẫn từng bước lập BCTC theo HTKK thông tư 133

Để lập báo cáo tài chính theo htkk thông tư 133, kế toán thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào HTKK.software

Mở phần mềm HTKK và nhập mã số thuế doanh nghiệp vào cột “Mã số thuế” để đăng nhập. Tiếp theo, bạn bấm vào chữ “Đồng ý” để đăng nhập vào hệ thống.

htkk-thong-tu-133-2

Bước 2: Vào phần Báo cáo tài chính

Sau khi đăng nhập, hãy chọn “Báo cáo tài chính”. Tiếp theo, trên màn hình hiện ra, bạn bấm vào Bộ Báo cáo tài chính (B01a-DNN) (TT 133/2016 / TT-BTC).

Tại thời điểm này, bạn có thể lựa chọn hai phương án: Bộ Báo cáo tài chính B01a-DNN hoặc B01b-DNN. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp sẽ sử dụng Mẫu B01a-DNN.

htkk-thong-tu-133-3

Bước 3: Chọn “Niên độ tài chính”

Sau khi chọn tổ hợp báo cáo tài chính, thông tin kỳ kế toán xuất hiện trên màn hình. Lúc này, bạn cần tiếp tục điền các thông tin cần thiết, cụ thể:

 • “Niên độ”: là năm tài chính mà bạn muốn lập báo cáo tài chính của mình.
 • Thời hạn báo cáo: Từ ngày … đến nay. Ví dụ: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
 • Lúc này, bạn tiếp tục chọn “Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục”.
 • Chọn một trong hai: KQHĐKD, LCTTGT hoặc KQHĐKD, LCTTTT.
 • Nhấn nút “Đồng ý” để hoàn tất quá trình khai báo thông tin và sang bước tiếp theo.

Bước 4: Nhập thông tin vào “Nhập tờ khai”

Sau khi hoàn thành bước thứ 3, hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Nhập tờ khai”. Lúc này, tất cả số liệu cần nhập vào 3 bảng:

 • CĐKT: Bảng cân đối kế toán (CĐKT)
 • KQHĐSXKD: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • LCTTGT: Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp .

Cuối cùng, khi nhập xong biểu mẫu, bạn tiến hành nhập ngày ký tờ trình, tên người điều động, kế toán trưởng, giám đốc và chọn nút “ghi”, chờ đợi. Do đó, việc lập BCTC cho HTKK thông tư 133 đã hoàn tất khi trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Đã ghi dữ liệu thành công”.

Chọn “Kết xuất XML” và lưu dữ liệu trên máy tính của bạn, dữ liệu này sẽ được gửi trực tuyến đến cơ quan thuế.

Ngoài ra, bạn sẽ tiếp tục nộp một số tài liệu sau: Kết quả của HĐSXKD (hoạt động sản xuất kinh doanh), Bảng CĐTT (cân đối kế toán), Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (LCTT), Lập thuyết minh báo cáo tài chính trên các tệp Word hoặc Excel tự thiết kế.

htkk-thong-tu-133-4

Tổng kết

Hiện tại, Phần mềm HTKK đang cập nhật các DNVVN theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006 / QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Trên đây là hướng dẫn bạn chi tiết cách dùng HTKK thông tư 133 để lập báo cáo tài chính rồi nhé.

Tin tức liên quan

Leave A Reply