Tìm hiểu về các chức năng các phòng ban trong công ty xây dựng

Mỗi công ty hay doanh nghiệp đều có những mô hình sắp xếp phòng ban khác nhau, nó được quyết định bởi mô hình kinh doanh của công ty đó. Nhưng nhìn chung các phòng ban đều sẽ được sắp xếp theo chức năng giống nhau và đương nhiên một công ty xây dựng cũng như thế. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về chức năng các phòng ban trong công ty xây dựng.

Chức năng các phòng ban trong công ty xây dựng là như thế nào?

chức năng các phòng ban trong công ty xây dựng

 

Khái niệm về phòng ban trong công ty

Phòng ban là các tổ chức mà trong đó có nhiều cán bộ và nhân viên cùng làm việc với nhau. Họ sẽ được phân công theo chuyên môn hoặc theo chức năng quản trị để cùng vào một tổ chức có tên gọi chung.

Phòng ban xuất hiện nhiều ở các công ty với nhiệm vụ chính là giúp cấp trên thực hiện các công việc một cách hiệu quả nhất.

Một công ty xây dựng có thể có rất nhiều các phòng ban khác nhau.

Các phòng ban cơ bản trong công ty xây dựng?

chức năng các phòng ban trong công ty xây dựng

 

Ban quản trị

Thông thường trong  một công ty xây dựng sẽ có ban quản trị với 5 thành viên. Ban quản trị này thường tổ chức các cuộc họp theo quý để cập nhật những  tình hình về kinh doanh, và giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược phát triển của công ty. Trong một vài  trường hợp khẩn cấp sẽ có cuộc họp bất thường.

Trước khi cuộc họp được diễn ra, Ban điều hành công ty, Ban thư ký, Ban tổng giám đốc của công ty sẽ có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung.

Ban Tổng giám đốc

Thành phần của Ban tổng giám đốc bao gồm một tổng giám đốc, hai phó tổng và một tổng giám đốc tài chính. Nhiệm vụ của phòng ban này là chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty, đồng thời giám sát các công ty con.

Phòng ban tổng giám đốc thường tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tháng để đánh giá tình hình về kinh doanh, đồng thời thảo luận những vấn đề quan trọng xoay quanh công ty .

Ban kiểm soát

Nhiệm vụ của ban Ban kiểm soát là thực hiện chức năng giám sát Ban quản trị và Ban tổng giám đốc trong lĩnh vực quản lý, đồng thời  điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ban kiểm toán nội bộ

Đây là bộ phận thuộc ban quản trị, ban kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ kiểm tra và kiểm soát hoạt động thường ngày của công ty mẹ và công ty con. Đảm bảo cho các báo cáo về kế toán và tài chính thật đáng tin cậy trước khi công bố. Thông qua kiểm toán, người ta sẽ phát hiện ra những sai sót, gian lận để bảo vệ tài sản của công ty.

 Ban quản lý

Ban quản lý bao gồm các phòng ban khác như:

Phòng kinh doanh: Đây là bộ phận quan trọng đóng vai trò chủ đạo trong mỗi công ty. Phòng kinh doanh đảm bảo các sản phẩm đầu ra và các sản phẩm đầu vào cho công ty. Giúp công ty đưa ra những sản phẩm để mở rộng và phát triển thị trường cũng như  thu hút nhiều khách hàng tiềm năng mới cho công ty.

Bộ phận phòng kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho Ban lãnh đạo các thông tin và tài liệu. Đồng thời theo dõi quá trình làm việc và thi công tại các công trình xây dựng, đảm bảo các hợp đồng với khách hàng được đúng thời gian, đúng chất lượng đã cam kết.

Phòng kế toán: Bộ phận phòng ban này có trách nhiệm đảm bảo cho công ty xây dựng thực hiện các chế độ như lương, thưởng, thu, chi,…cho nhân viên

Phòng hành chính: Bộ phận hành chính sẽ chịu trách nhiệm về tình hình nhân sự của công ty. Sẽ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, quản lý và tuyển dụng nhân sự, bố trí các lao động ở các vị trí việc làm phù hợp nhất để đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho thực hiện các hoạt động của công ty. Bộ phận này có trách nhiệm về các loại văn bản, giấy tờ, hồ sơ, sổ sách trong công ty. Thêm vào đó sẽ triển khai các nội quy của công ty, hoạt động khen thưởng và hoạt động phúc lợi.

Các bước xây dựng phòng ban trong một công ty xây dựng như thế nào?

chức năng các phòng ban trong công ty xây dựng

 

Cần phải phân tích sự phù hợp của từng bộ phận phòng ban với nhau

  • Mỗi phòng ban đều có vai trò và đảm nhiệm những chức năng rất quan trọng đối với công ty. Giúp cho công ty có thể hoàn thành được từng khối công việc cụ thể. Do vậy việc xây dựng các phòng ban cần phải phù hợp để có thể giúp phân công đúng việc, đúng chức năng. 
  • Một công ty xây dựng cần phải sắp xếp các phòng ban phù hợp với mô hình hoạt động, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty.

Xây dựng sơ đồ tổ chức cụ thể cho công ty

  • Việc xây dựng sơ đồ tổ chức sẽ giúp cho việc phân bổ các nhiệm vụ, chức năng của từng phòng ban được rõ ràng và chi tiết nhất. Như vậy sẽ vừa tạo sự khoa học, vừa không gây nên sự chồng chéo giữa các bộ phận. 

Cần tính toán số nhân viên trong mỗi phòng ban một cách chính xác nhất

  • Số nhân viên làm việc tại phòng ban rất quan trọng đối với sự vận hành của một công ty. Nó sẽ giúp công ty vừa có thể cung cấp đủ số lượng nhân lực cho các hoạt động, vừa hoàn thành công việc hiệu quả, năng suất, vừa đảm bảo giảm bớt chi phí quản lý.

Trên đây là những thông tin cơ bản về chức năng các phòng ban trong công ty xây dựng. Hy vọng đã mang đến những thông tin bổ ích cho các bạn, từ đó có thể giúp bạn có một cái nhìn tổng quan nhất làm cơ sở tham khảo để có thể xây dựng riêng cho mình một công ty xây dựng đúng với ý mình nhất đồng thời cũng đạt được hiệu quả vận hành cao.

Tin tức liên quan

Leave A Reply